Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie školy

ObrazekŠkola byla otevřena dne 1. září 1979. Šlo o reakci na stále naléhavější potřebu zajištění výuky pro děti, které se spolu se svými rodiči přistěhovaly na nově vznikající sídliště. Byly zprovozněny pavilony 1. stupně, ve 12 třídách se tehdy učilo 358 žáků. Otevřena byla také první 4 oddělení školní družiny. Chyběly ještě tělocvičny, sportoviště, školní jídelna a kuchyně. Stravování bylo zabezpečeno dovozem jídla, které se podávalo v provizorní jídelně zřízené v několika třídách. Zakládající pedagogický sbor měl 13 členů a v jeho čele stanul pan Bohuslav Cháb, který pak vedl školu dalších 8 let.

 Stavební firma postupně předávala další objekty. Škola se dále vybavovala nábytkem a pomůckami, to vše za plného provozu. K úspěšnému překlenutí tohoto nelehkého období přispěla obětavá práce všech pedagogických a provozních pracovníků i zaměstnanců školní jídelny. Od počátku školního roku 1980/81 tak mohla být zahájena výuka i v ostatních pavilonech. Nahlédneme-li do projektové dokumentace, zjistíme, že škola je tabulkově stavěna pro 36 tříd. Bylo počítáno s odbornými pracovnami, klubovnami pro školní družinu a mimoškolní činnost. Ale i tyto místnosti se brzy staly kmenovými třídami.

ObrazekNásledující roky jsou ve znamení rychlého nárůstu počtu žáků a úměrně tomu i počtu pedagogických a provozních pracovníků. Další rozrůstání a zahušťování sídliště je předzvěstí nedostatečné kapacity školy. Ročně přibývá asi 300 žáků. Například ve školním roce 1981/82 je jich 1142 ve 34 třídách a 9 odděleních školní družiny a starají se o ně 54 pedagogičtí pracovníci. O 4 roky později, tedy ve školním roce 1985/86, jsou to již 2134 žáci v 62 třídách a 26 odděleních školní družiny - všichni pod dohledem 103 pedagogických pracovníků. Kmenovými třídami se postupně stávají všechny odborné pracovny, místnosti určené původně jen pro školní družinu, učí se rovněž ve větších kabinetech, naplněnost tříd je téměř 40 žáků. Přestože škola získává ve školním roce 1984/85 budovu bývalé školy v ulici U Výstaviště se 6 třídami (tuto školu opouští až ve školním roce 1996/97), situace je kritická a ve školním roce 1985/86 se do budov nevejde 5 tříd. Jejich žáci musejí odejít do jiných základních škol, konkrétně do ZŠ Čéčova a ZŠ Kubatova. Kritická situace trvá i v následujícím školním roce 1986/87, kdy se již do školy vejdou jen žáci 1. až 6. ročníků. Ostatní musejí dojíždět do ZŠ Čéčova, ZŠ Kubatova, ZŠ Nerudova a dokonce i do ZŠ v Suchém Vrbném. Tato situace však není pro školu dobrá. Nalézá se trvalé řešení, kdy ve školním roce 1988/89 odchází celý 5. ročník do výše uvedených škol a ve škole se opět vyučuje, kromě onoho pátého ročníku, ve všech ostatních ročnících. Opět plně organizovanou se škola stává až ve školním roce 1992/93. Mezitím, ve školním roce 1991/92, získává škola pavilony bývalé Mateřské školy ve Vodňanské ulici, které bezprostředně navazují na areál Základní školy. Počet žáků po vrcholu v létech 1984 až 1989 postupně klesá na 1057 žáků ve 48 třídách ve školním roce 1999/2000, ve školním roce 2003/2004 navštěvuje školu 764 žáci. Zmíněný kapacitní problém se dnes, s odstupem času, může jevit již jen jako holý fakt, ale v době, kdy se řešil, šlo o záležitost téměř dramatickou, protože většina rodičů přijímala dojíždění svých dětí s velkou nevolí. A nebylo se ostatně čemu divit. Ale pojďme si připomenout události příjemnější. Snahou vedení školy bylo od samého počátku vybavit školu moderními učebními pomůckami a zařízením. Tak například ve školním roce 1987/88 vybudovala tehdy jako jedna z prvních vnitřní televizní okruhy, které slouží ke spokojenosti učitelů dodnes. Škola také jako jedna z prvních začala s vybavováním výpočetní technikou. Nejprve vlastnila 8bitové počítače, první 16bitový koupila v roce 1990.

Obrazek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář